Vereenvoudigd versus standaard RFA-regime voor dysplastische barrettslokdarm

Uit Nederlands onderzoek, waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in The Lancet Gastroenterology & Hepatology, blijkt dat een nieuw vereenvoudigd regime voor focale radiofrequente ablatie (3 × 12 J/cm2, zonder schoonmaakstap) niet inferieur is aan het standaardregime voor patiënten met een barrettslokdarm.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat een vereenvoudigd regime (3 × 15 J/cm2, zonder schoonmaakstap) voor focale radiofrequente ablatie (RFA) van een barrettslokdarm even effectief is als het standaardregime (2 × 15 J/cm2, gevolgd door een schoonmaakstap en nogmaals 2 × 15 J/cm2). Dit versimpelde regime lijkt echter te zijn geassocieerd met een hoger stenosepercentage. Roos Pouw en collega’s van het AMC onderzochten nu in een gerandomiseerde ‘non inferiority’-studie de effectiviteit van een nieuw vereenvoudigd regime (3 × 12 J/cm2, zonder schoonmaakstap). In totaal werden 84 patiënten met een dysplastische barrettoesofagus of resterend barrettweefsel na endoscopische resectie of circumferentiële radiofrequente ablatie 1:1 toegewezen aan het nieuwe vereenvoudigde regime of het standaard RFA-regime. Focale RFA werd elke 3 maanden uitgevoerd, met een maximum van 3 behandelingen, tot al het barrettweefsel was verdwenen. Het primaire eindpunt was complete endoscopische en histologische regressie van dysplasie en intestinale metaplasie na 2 focale RFA-behandelingen. ‘Non inferiority’ werd beoordeeld op basis van het verschil tussen de groepen in het mediane percentage regressie van het barrettoppervlak, met een ‘non inferiority’-marge van -15%.

Niet inferieur
De uiteindelijke ‘intention to treat’-populatie bestond uit 43 patiënten in de vereenvoudigde ablatiegroep en 36 in de standaard ablatiegroep. Na 2 focale RFA-behandelingen bereikten 32 (74%; 95% BI 59-87) patiënten behandeld met het vereenvoudigde protocol, versus 30 (83%; 95% BI 67-94) patiënten behandeld met het standaardprotocol complete endoscopische en histologische regressie van dysplasie en intestinale metaplasie (p = 0,34). De mediane regressie van het barrettoppervlak na 2 sessies was 98% (IQR 95-100) in de groep die het versimpelde regime onderging en 100% (97-100) in de standaard regimegroep. Met een verschil van 2% (95% CI -0,562 tot 3,162) tussen de medianen werd het vereenvoudigde regime als niet inferieur aan het standaardregime beschouwd. Stenose waarvoor dilatatie nodig was, werd gezien bij 4 van de 43 patiënten (9%) in de groep die het vereenvoudigde protocol onderging en bij 4 van de 36 patiënten (11%) in de standaardgroep. 1 patiënt (2%)in de vereenvoudigde ablatiegroep en 3 patiënten (8%) in de standaardgroep hadden na de procedure een bloeding waarvoor herhaalde endoscopie nodig was. Daarnaast overleed 1 patiënt (2%) die de vereenvoudigde procedure onderging 36 dagen na de tweede RFA-sessie door een onbekende oorzaak.


  • Bronverwijzing
    1. Pouw RE, Künzli HT, Bisschops R, et al. Simplified versus standard regimen for focal radiofrequency ablation of dysplastic Barrett's oesophagus: a multicentre randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018;3:566-74.

Aandachtsgebied:

Endoscopie

Onderwerp:

barrettoesofagus radiofrequente ablatie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen gastro-enterologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.