Levofloxacine-profylaxe verlaagt risico op bacteriëmie bij kinderen met acute leukemie

Bij kinderen met acute leukemie die intensieve chemotherapie krijgen leidt levofloxacine-profylaxe tot een significante afname van het risico op bacteriëmie, zo blijkt uit onderzoek van de Children’s Oncology Group. Dit effect werd echter niet gezien bij kinderen die een stamceltransplantatie ondergingen.

Bacteriëmie is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij kinderen met acute leukemie en kinderen die een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) ondergaan. Het primaire doel van deze open-label fase III-studie was te onderzoeken of profylaxe met levofloxacine het risico op een bacteriëmie in deze populatie verlaagt. Er werden 624 patiënten (6 maanden-21 jaar) geïncludeerd uit 76 centra in de VS en Canada. Patiënten met acute leukemie werden gerandomiseerd naar levofloxacine-profylaxe gedurende twee opeenvolgende kuren chemotherapie of geen profylaxe. Patiënten die een HSCT ondergingen werden gerandomiseerd naar levofloxacine-profylaxe tijdens één HSCT-procedure of geen profylaxe. Het primaire eindpunt was het optreden van bacteriëmie en secundaire eindpunten waren koorts en neutropenie, ernstige infecties, invasieve schimmelinfecties, Clostridium difficile-geassocieerde diarree en musculoskeletale toxische effecten.

Minder bacteriëmie bij acute leukemie
In totaal werden 200 patiënten met acute leukemie (mediane (IQR) leeftijd 11 jaar (6-15); 46% vrouw) en 424 patiënten die een HSCT ondergingen (mediane (IQR) leeftijd 7 jaar (3-14); 38% vrouwen) geïncludeerd. Bij patiënten met acute leukemie was de kans op een bacteriëmie significant lager in de groep die levofloxacine-profylaxe kreeg dan in de controlegroep (21,9 versus 43,4%; verschil 21,6%; 95%-BI 8,8-34,4; p = 0,001), terwijl bij patiënten die een HSCT ondergingen het risico op een bacteriëmie niet significant verschilde tussen de groepen (11,0 versus 17,3%; verschil 6,3%; 95%-BI 0,3-13,0; p = 0,06). Koorts en neutropenie kwamen minder voor in de levofloxacine-groep (71,2 versus 82,1%; verschil 10,8%; 95%-BI 4,2-17,5%; p = 0,002). Er werd geen significant verschil waargenomen tussen de levofloxacine- en de controlegroep in het optreden van ernstige infecties (3,6 versus 5,9%; verschil 2,3%; 95%-BI -1,1 tot 5,6; p = 0,20), invasieve schimmelinfecties (2,9 versus 2,0%; verschil -1,0%; 95%-BI -3,4 tot 1,5, p = 0,41), C. difficile-geassocieerde diarree (2,3 versus 5,2%; verschil 2,9%; 95%-BI -0,1 tot 5,9; p = 0,07) of musculoskeletale toxische effecten na twee maanden (11,4 versus 16,3%; verschil 4,8%; 95%-BI -1,6 tot 11,2; p = 0,15) of na 12 maanden (10,1 versus 14,4%; verschil 4,3%; 95%-BI -3,4 tot 12,0; p = 0,28).


  • Bronverwijzing
    1. Alexander S, Fisher BT, Gaur AH, et al. Effect of Levofloxacin Prophylaxis on Bacteremia in Children With Acute Leukemia or Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;320:995-1004.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.