Zika RNA in lichaamsvloeistoffen

In The New England Journal of Medicine zijn de resultaten verschenen van een prospectief cohortonderzoek naar de aanwezigheid van zika-RNA in verschillende lichaamsvloeistoffen. De bevindingen leveren preliminair bewijs dat virus-RNA langer dan verwacht aanwezig is in serum, wat implicaties heeft voor diagnostiek en transmissiepreventie.

Voor dit onderzoek werden 295 recent geïnfecteerde personen geïncludeerd in Puerto Rico. Zij leverden gedurende de eerste maand wekelijks, en daarna na 2, 4 en 6 maanden speeksel, bloed, urine, sperma en vaginale secreties in. Indien er na 4 weken nog zika-RNA werd gedetecteerd, bleven de deelnemers elke 2 weken monsters inleveren totdat deze negatief waren. Er werd gekeken naar de tijd (mediaan en 95ste percentiel) totdat geen zika-RNA meer werd gedetecteerd.

In urine bleek zika-RNA het kortst aanwezig (mediaan 11 dagen; 95% BI 9-12 en 95ste percentiel 34 dagen; 95% BI 30-38). In serum duurde het iets langer voordat het virus-RNA was verdwenen (mediane tijd 15 dagen; 95% BI 14-17 en 95ste percentiel 41 dagen; 95% BI 37-44) en in sperma was het het langst aanwezig (mediane tijd 42 dagen; 95% BI 35-50 en 95ste percentiel 120 dagen; 95% BI 100-139). Bij minder dan 5% van de deelnemers werd zika-RNA gedetecteerd in speeksel of vaginale secreties.


  • Bronverwijzing
    1. Paz-Baily G, Rosenberg ES, Doyle D, et al. Persistence of Zika Virus in Body Fluids — Final Report. New Engl J Med. 2018;379:1234-43.

Aandachtsgebied:

Transmissie

Onderwerp:

RNA zikavirus

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.