Circulerend tumor-DNA is bruikbaar voor selectie van EGFR-remmer

Detectie van EGFR-mutaties in het circulerend tumor-DNA (ctDNA) is een effectieve methode om patiënten te identificeren die baat kunnen hebben bij een eerstelijnsbehandeling met gefitinib. Dat is gevonden in de prospectieve fase II-BENEFIT-studie uit China, waarvan de uitkomsten onlangs gepubliceerd werden in The Lancet Respiratory Medicine.

Detectie van EGFR-mutaties in het tumorweefsel is de gouden standaardbenadering om vast te stellen of een patiënt baat zal hebben bij behandeling met een EGFR-tyrosinekinaseremmer. Als er weinig weefsel beschikbaar is, kan gebruikgemaakt worden van ctDNA. Die methode moet nog gevalideerd worden.

In de BENEFIT-studie kregen 188 patiënten met stadium IV gemetastaseerd longadenocarcinoom, waarbij in het ct-DNA EGFR-mutaties waren gedetecteerd, gefitinib als eerstelijnsbehandeling. Na een mediane follow-upperiode van 14,5 maanden hadden 152 patiënten progressieve ziekte of waren overleden. 72,1% van de patiënten bereikten een objectieve respons, het primaire eindpunt van deze studie. De mediane progressievrije overleving (PFS), een van de secundaire eindpunten, was 9,5 maanden. Bij 88% waren in week 8 de EGFR-mutaties in het ctDNA verdwenen. Die patiënten hadden een langere mediane PFS dan degenen bij wie de EGFR-mutaties nog steeds aanwezig waren in week 8 (11,0 vs. 2,1 maanden; hazard ratio 0,14; p < 0,0001).

Met behulp van next-generation sequencing (NGS) werden 3 subgroepen vastgesteld: patiënten met alleen EGFR-mutaties, patiënten met mutaties in het EGFR-gen en in tumorsuppressorgenen en patiënten met mutaties in het EGFR-gen en in oncogenen. De mediane PFS in deze subgroepen was respectievelijk 13,2 en 9,3 en 4,7 maanden.


  • Bronverwijzing
    1. Wang Z, Cheng Y, An T, et al. Detection of EGFR mutations in plasma circulating tumour DNA as a selection criterion for first-line gefitinib treatment in patients with advanced lung adenocarcinoma (BENEFIT): a phase 2, single-arm, multicentre clinical trial. Lancet Respir Med. 2018;6:681-90.

Onderwerp:

BENEFIT DNA EGFR gefitinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.