Encorafenib plus binimetinib voor gevorderd BRAF-gemuteerd melanoom

De Europese Commissie heeft een vergunning verleend aan de combinatie encorafenib plus binimetinib voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAFV600-mutatie, gedetecteerd met een gevalideerde test.

De goedkeuring is gebaseerd op resultaten van de fase III COLUMBUS-studie waarin werd aangetoond dat de combinatie van encorafenib 450 mg 1 dd en binimetinib 45 mg 2 dd een significante verbetering gaf van de mediane progressievrije overleving ten opzichte van vemurafenib 960 mg 2 dd (14,9 maanden versus 7,3 maanden; HR 0,54; 95% BI 0,41–0,71; p < 0,0001). Ook resulteerde behandeling met encorafenib plus binimetinib in een mediane totale overleving van 33,6 maanden tegen 16,9 maanden voor patiënten die vemurafenib-monotherapie kregen (HR 0,61; 95% BI; 0,47–0,79; p < 0,0001). De meest voorkomende bijwerkingen (≥ 25%) die optraden bij patiënten die werden behandeld met encorafenib toegediend met binimetinib in de aanbevolen dosering waren vermoeidheid, misselijkheid, diarree, braken, netvliesloslating, buikpijn, gewrichtspijn, verhoogd creatinekinase in serum en spierpijn. In het COLUMBUS-onderzoek traden bij 6% van de patiënten bijwerkingen op die leidden tot het stopzetten van de studiemedicatie.Aandachtsgebied:

Melanoom

Onderwerp:

binimetinib encorafenib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.