Nefrectomie bij gemetastaseerd niercelcarcinoom?

Voor patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom en een intermediaire of slechte prognose is behandeling met alleen sunitinib niet inferieur aan nefrectomie gevolgd door sunitinib. Dat concluderen onderzoekers van de CARMENA-trial in The New England Journal of Medicine.

Cytoreductieve nefrectomie is 20 jaar lang de standaardbehandeling geweest van het gemetastaseerde niercelcarcinoom. Vanaf 2005 is het aantal behandelopties echter snel toegenomen door de introductie van ‘targeted therapies’, zoals de VEGF-receptor tyrosinekinaseremmers sunitinib en pazopanib, het anti-VEGF monoklonale antilichaam bevacizumab en de mTOR-remmer temsirolimus. De rol van nefrectomie bij de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom is hierdoor onduidelijk geworden. In de fase III CARMENA-trial (NCT00930033) werden 450 patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom die in aanmerking kwamen voor nefrectomie 1:1 gerandomiseerd naar nefrectomie gevolgd door sunitinib of naar behandeling met alleen sunitinib. De randomisatie werd gestratificeerd op prognose (intermediair of slecht) volgens het Memorial Sloan Kettering Cancer Center risicomodel. Patiënten kregen sunitinib in een dosis van 50 mg per dag in cycli van 6 weken (28 dagen ‘on’ en 14 dagen ‘off’). Het primaire eindpunt was de totale overleving.

Niet inferieur
Op het moment van deze geplande interim-analyse was de mediane follow-up 50,9 maanden en waren 326 deelnemers overleden. In de groep die alleen sunitinib kreeg was de totale overleving niet inferieur aan die in de nefrectomie plus sunitinib-groep (gestratificeerde hazard ratio voor overlijden 0,89; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,71 tot 1,10; bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval voor non-inferioriteit ≤ 1,20). De mediane totale overleving was 18,4 maanden in de groep die alleen sunitinib kreeg en 13,9 maanden in de nefrectomie plus sunitinib-groep. Ook werden geen significante verschillen geobserveerd in het responspercentage of de progressievrije overleving. In het bijgaande editorial schrijven Robert Motzer en Paul Russo dat deze resultaten niet zouden moeten leiden tot het loslaten van nefrectomie als behandeloptie, maar dat ze het belang benadrukken van zorgvuldige selectie van patiënten voor nefrectomie. Daarbij zou de focus moeten liggen op risicofactoren voorafgaand aan de behandeling, resectabiliteit van de primaire tumor, gezondheidsstatus en de aanwezigheid van comorbiditeit.


  • Bronverwijzing
    1. Méjean A, Ravaud A, Thezenas S, et al. Sunitinib Alone or after Nephrectomy in Metastatic Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018;379:417-27.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.